Hjem

LAKSEFISKE - REKREASJON - OPPLEVELSE

Austkil laksefiske tilhører Austkil gjestegård og ligger midtveis langs Stjørdalselva. Her får du tilgang til flere av elvas beste fluestrekninger. Austkil tilbyr eksklusivt laksefiske og opphold til de som ønsker å være alene med sine fiskevenner.

Våre fiskestrekninger


Våre gjester får disponere til sammen 2,5 kilometer av elva. Det er gangavstand til de nærmeste strekninger.

Gode boforhold


Austkil Gjestegård tilbyr opphold med  helpensjon, halvpensjon eller selvhushold.

Fangststatistikk


Det er blitt tatt mange lakser på Austkil gjennom åra. Her er en oversikt for en del år tilbake.

En av landets beste lakseelver


Stjørdalselva er en av landets beste lakseelver, kjent for sin tilgjengelighet og gunstige prisnivå. Stjørdalselva er en typisk storlakselv og har en sportsfiskehistorie som startet allerede på midten av 1800 tallet. Vassdraget er organisert i henhold til Miljødirektoratets krav og forvaltningsansvaret ligger hos Stjørdalsvassdragets Elveeierlag som representerer ca 140 fiskerettshavere.